Kontakt

Servier Pharma d.o.o. za promidžbu
OIB 97617417987
Tuškanova 37
10 000 Zagreb
Hrvatska
 
 
Tel: +385 1 3016 222
Fax: +385 1 3016 220
 
Upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS 080473495
Temeljni kapital 20.000,00 kn uplaćen u cijelosti
Član uprave - direktor: Antoine Beillevaire
Žiro račun kod OTP banke d.d. Hrvatska
IBAN HR9124070001100489314
 

Društvo Servier ne daje odgovore na pitanja u vezi osobnog zdravstvenog stanja. Molimo da se s takvim pitanjima obratite svom liječniku.